ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
16 ก.ค. 61 ถึง 19 ก.ค. 61 สอบกลางภาคเรียน1/2561 + ออกนิเทศนักศึกษาฝึกงานรอบที่1
วิชาการ
20 ก.ค. 61 แบ่งสีให้นักศึกษา / 5ส
กิจกรรม
22 ก.ค. 61 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานโซนี
วิชาการ
23 ก.ค. 61 ถึง 24 ก.ค. 61 เตรียมรถแห่เทียนพรรษา
กิจกรรม
25 ก.ค. 61 จัดพิธีถวายพระพร เฉลิมฯรัชกาลที่ 10
กิจกรรม
26 ก.ค. 61 จัดขบวนแห่เทียนจำนำพรรษา
กิจกรรม
31 ก.ค. 61 ส่งเล่มบัญชีเรียกชื่อ
ฝ่ายพัฒนา
01 ส.ค. 61 ส่งผลการเรียน 40 % พร้อมคะแนนเก็บ
วิชาการ
03 ส.ค. 61 ทัศนะศึกษาชั้นปีที่1
กิจกรรม