ข้อมูลสถานประกอบการ

ด้านอุตสาหกรรม  ในอำเภอบึงสามพันกำลังมีการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วถือเป็นอำเภอที่มีศักยภาพในการพัฒนาได้อย่างรวดเร็วที่สุดในจังหวัดเพชรบูรณ์   ทางด้านทางทิศใต้มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมกับภาคกลางและภาคอีสานได้สะดวก  ได้แก่กิจการดังนี้

๑. บริษัทพันธ์ประเสริฐ  จำกัด  ทำกิจการระเบิดหิน

๒. บริษัท รพีผล  จำกัด  ทำกิจการระเบิดหินย่อยหินและกิจการเหมืองหาบ

๓. ห้างหุ่นส่วน  จำกัด  เจ.เอ.ดีไซน์  ทำกิจการระเบิดหิน  ย่อยหินและกิจการเหมืองหาบ

๔. บริษัทสหฟาร์ม  จำกัด  ทำกิจการเลี้ยงไก่และแปรรูปไก่  โดยเป็นบริษัทขนาดใหญ่มีคนงานประมาณ ๕,๐๐๐  คน  มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย  และนำสินค้าส่งออกต่างประเทศอีกด้วย

๕.บริษัทโกล์เด้นไลน์บิสซิเนส จำกัด(ในเครือสหฟาร์ม ทำกิจการไซโลผลิตอาหารสัตว์ )

. โรงงานน้ำตาลไทยอุตสาหกรรม ต.หนองแจง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์