คู่มือจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะ(PDF)
ปก
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 93.81 KB
ส่วนที่1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 209.61 KB
ส่วนที่2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 83.72 KB
ส่วนที่3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 777.46 KB
ส่วนที่4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 445.87 KB
หนังสือแจ้งสถานศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 386.87 KB