ผู้บริหาร

นายวัลลภ สาครรัตน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
งานประกันคุณภาพ
คู่มือประกัน ปี 2559
คู่มือประกัน ปี 2560
คู่มือประกัน ปี 2561
เอกสารดำเนินงาน ประกัน ปี 2559
เอกสารดำเนินงาน ประกัน ปี 2560
เอกสารดำเนินงาน ประกัน ปี 2561
แผนปฏิบัติการ ปี 2559
แผนปฏิบัติการ ปี 2560
แผนปฏิบัติการ ปี 2561
คู่มือการเขียนรายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน
คู่มือการจัดทำSARครู611
แบบฟอร์มรายงานSARครู61-1
คู่มือแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะ (Word)
คู่มือจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะ(PDF)
แนวทางการดำเนินงานสถานศึกษาพอเพียง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาพอเพียง-ปีการศึกษา-2561
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าเว็บไซต์ขอวิทยาลัยฯเป็นอย่างไร
ดีเยี่ยม
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 03/03/2018
ปรับปรุง 14/06/2018
สถิติผู้เข้าชม 18272
Page Views 32861
ภาพกิจกรรม

ผู้อำนวยการ และคณะครู เข้าร่วมการประชุม การขับเคลื่อนการประกันคุณภาพอาชีวศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกัน
( จำนวน 4 รูป / ดู 3 ครั้ง )
ฝ่ายประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ นำนักศึกษาศิษย์เก่า เข้าร่วมพิธไหว้ครู ในวันพฤหั
( จำนวน 5 รูป / ดู 5 ครั้ง )
ผู้บริหาร และคณะครูเข้าศึกษาดูงานสถานศึกษาพอเพียง วันที่ 11 มิถุนายน 2561 ที่วิทยาลัยการอาชีพวิเชียร
( จำนวน 3 รูป / ดู 9 ครั้ง )
ผอ.วัลลภ สาครรัตน์ ร่วมประชุมสภากาแฟประจำเดือน เพื่อการประสานงาน
( จำนวน 3 รูป / ดู 14 ครั้ง )
มอบเงินสมทบทุน ในการปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน
( จำนวน 6 รูป / ดู 34 ครั้ง )
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แผนกอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2561
( จำนวน 10 รูป / ดู 27 ครั้ง )
โครงการตรวจสารเสพติด วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์
( จำนวน 12 รูป / ดู 29 ครั้ง )
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เวลา 13.00 น. ณ โดมวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสน
( จำนวน 3 รูป / ดู 32 ครั้ง )
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์พานักศึกษาเข้าร่วมดูงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2560 ที่ อิมแ
( จำนวน 5 รูป / ดู 26 ครั้ง )