ผู้บริหาร

นายวัลลภ สาครรัตน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
งานประกันคุณภาพ
คู่มือประกัน ปี 2559
คู่มือประกัน ปี 2560
คู่มือประกัน ปี 2561
เอกสารดำเนินงาน ประกัน ปี 2559
เอกสารดำเนินงาน ประกัน ปี 2560
เอกสารดำเนินงาน ประกัน ปี 2561
แผนปฏิบัติการ ปี 2559
แผนปฏิบัติการ ปี 2560
แผนปฏิบัติการ ปี 2561
คู่มือการเขียนรายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน
คู่มือการจัดทำSARครู611
แบบฟอร์มรายงานSARครู61-1
คู่มือแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะ (Word)
คู่มือจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะ(PDF)
แนวทางการดำเนินงานสถานศึกษาพอเพียง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาพอเพียง-ปีการศึกษา-2561
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าเว็บไซต์ขอวิทยาลัยฯเป็นอย่างไร
ดีเยี่ยม
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 03/03/2018
ปรับปรุง 14/06/2018
สถิติผู้เข้าชม 18312
Page Views 32901
ภาพกิจกรรม
โครงการตรวจสารเสพติด วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์

นายวัลลภ สาครรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ ร่วมกับ สภ.บึงสามพัน หน่วยงาน ชป.พัน.สร.8 และฝ่ายปกครองอำเภอบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ร่วมกัน ตรวจสารเสพติด ของนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ ก่อนส่งตัวนักเรียนนักศึกษา ออกไปฝึกประสบการณ์ จำนวน 120 คน ผลออกมาไม่พบสารเสพติดใดๆ


ตามที่รัฐบาล ได้มีนโยบายป้องกันปัญหาการติดยาเสพติดของวัยรุ่น ที่กำลังเป็นปัญหาสำคัญและแพร่ขยายอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน อีกทั้งยาเสพติดเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาด้านต่างๆ มากมายในสังคม ซึ่งเด็กและเยาวชนถือเป็นกำลังสำคัญของการพัฒนาประเทศในอนาคต แต่ในสภาพสังคมไทยปัจจุบัน มีปัจจัยหลายอย่างที่เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็กและเยาวชน
ดังนั้น ทางฝ่ายพัฒนานักศึกษานักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ จึงได้จัดทำโครงการตรวจสารเสพติดขึ้น เพื่อเป็นการตรวจสอบและหาวิธีป้องกันแก้ไขปัญหาที่จะเกิดแก่ เด็กและเยาวชนอีกทั้งยังเป็นการช่วยป้องกันแก่สังคม ได้อีกทางหนึ่ง

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
– เพื่อเป็นการลดปัญหา และยับยั้งปัญหาด้านยาเสพติดในสถานศึกษา
– เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา ได้ทราบถึงโทษและผลเสียที่จะตามมา เมื่อเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดทุกชนิด
– และเพื่อเป็นการสนับสนุน และส่งเสริมการดำเนินงานป้องกัน แก้ไขปัญหาปัญญาด้านยาเสพติด โดยให้นักเรียนนักศึกษา ครู อาจารย์ เป็นผู้ดำเนินการ

ปัจจุบันมีนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ จำนวน 1,200 คน โดยมี ผศ.ดร.ไตรรัตน์ ยืนยง เป็นที่ปรึกษาโครงการตรวจสารเสพติด ซึ่งเป็นโครงการฯ ต่อเนื่องทุกปี

โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 2561,10:16   อ่าน 30 ครั้ง