ภาพกิจกรรม
มอบเงินสมทบทุน ในการปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน
นายวัลลภ สาครรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ และอาจารย์ฝ่ายแนะแนวและประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งศิษย์เก่า รร.บ้านแก่งหินปูน เป็นตัวแทนจากทางวิทยาลัยมอบเงินสมทบทุน ในการปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน ที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย โดยมีผอ.ปิยวรร บัวสุวรรณ เป็นผู้รับมอบ
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 2561,10:25   อ่าน 103 ครั้ง