ผู้บริหาร

นายวัลลภ สาครรัตน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
งานประกันคุณภาพ
คู่มือประกัน ปี 2559
คู่มือประกัน ปี 2560
คู่มือประกัน ปี 2561
เอกสารดำเนินงาน ประกัน ปี 2559
เอกสารดำเนินงาน ประกัน ปี 2560
เอกสารดำเนินงาน ประกัน ปี 2561
แผนปฏิบัติการ ปี 2559
แผนปฏิบัติการ ปี 2560
แผนปฏิบัติการ ปี 2561
คู่มือการเขียนรายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน
คู่มือการจัดทำSARครู611
แบบฟอร์มรายงานSARครู61-1
คู่มือแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะ (Word)
คู่มือจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะ(PDF)
แนวทางการดำเนินงานสถานศึกษาพอเพียง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาพอเพียง-ปีการศึกษา-2561
รายงานผลการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2560
แผนการปฏิบัติการ-2559
แผนพัฒนาสถานศึกษา-ปี-พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓
สรุป-SAR-ปีการศึกษา-2560-10-ก.ค.61
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าเว็บไซต์ขอวิทยาลัยฯเป็นอย่างไร
ดีเยี่ยม
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 03/03/2018
ปรับปรุง 17/07/2018
สถิติผู้เข้าชม 35651
Page Views 69561
ภาพกิจกรรม

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แผนกอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2561
( จำนวน 10 รูป / ดู 44 ครั้ง )
โครงการตรวจสารเสพติด วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์
( จำนวน 12 รูป / ดู 48 ครั้ง )
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เวลา 13.00 น. ณ โดมวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสน
( จำนวน 3 รูป / ดู 53 ครั้ง )
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์พานักศึกษาเข้าร่วมดูงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2560 ที่ อิมแ
( จำนวน 5 รูป / ดู 47 ครั้ง )