ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมสภากาแฟประจำเดือน เพื่อการประสานงาน
ที่สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 นางสาวเมตตา สินยบุตร นายอำเภอบึงสามพัน เป็นประธานประชุมสภากาแฟ เพื่อให้ผู้บริหารหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำท้องถิ่น ได้มีโอกาสพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ ระหว่างหน่วยงาน ร่วมไปถึงเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อลดขั้นตอนการประสานงานระหว่างหน่วยงาน รวมไปถึงการร่วมกันวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนอีกด้วย โดยนายอำเภอบึงสามพันได้ชี้แจงเรื่องต่างๆแก่ผู้เข้าร่วมสภากาแฟได้แก่การแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาหวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ด้วยการแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง การปลูกต้นไม้สีเหลืองประจำรัชกาลในที่สาธารณะประโยชน์หรือเขตทาง .ในกรณีแต่งกายชุดจิตอาสาต้องปฏิบัติตัวให้เหมาะสม ไม่เข้าไปในสถานที่อโคจร ไม่ยุ่งเกี่ยวกับความขัดแย้งทางการเมือง มีภารกิจ 2 ประการคือการรับเสด็จและบำเพ็ญประโยชน์ที่ส่วนราชการกำหนดนัดหมายหรือขอความร่วมมือ อ.บึงสามพันได้รับงบประมาณส่งเสริมการท่องเที่ยว ประกอบด้วยการปรับปรุงพัฒนา หลวงพ่อบึงสามพัน วัดซับไพเราะ อู่เรือ หมู่บ้านควาย เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมรายได้ของชุมชนต่อไปและช่วงนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนขอให้ทุกพื้นที่ดูแลการระบายน้ำคูคลอง สะพาน ทางน้ำให้พร้อมใช้งานป้องกันความเสียหายจากน้ำหลาก

นอกจากนี้คณะผู้เข้าสภากาแฟได้ร่วมชี้แจงภารกิจชองแต่ละหน่วยงาน เช่น นายดิเรก ต่ายเมือง ผอ.สพป.พช. เขต 3 กล่าวว่ายินดีเป็นเจ้าภาพสภากาแฟอำเภอบึงสามพันเพราะเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน  การคัดกรองนักเรียนปกติและมีปัญหาทางการเรียนรู้ของ สพป.พช.3 พบว่านักเรียนมีปัญหาประมาณ 10%หรือประมาณ 3,000 คน มีโครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อพัฒนาการศึกษา ผลการสอบ NT สูงกว่าระดับจังหวัด O-NET ป.6.วิชาภาษาไทย วิทยาศาสตร์ โรงเรียนได้คะแนนอันดับ 1 ของเพชรบูณ์ คณิตศาสตร์ได้ลำดับที่ 2 ของเพชบูรณ์การติดตามโครงการอาหารกลางวันนักเรียนเริ่มวันที่ 11-12 มิถุนายนเพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่ดี โรงเรียนดูแลการจำหน่ายอาหารของร้านค้าให้ถูกสุขลักษณะ

ร.ต.อภิรักษ์วัชรวิฑูร ผอ.แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2  กล่าววาแขวงฯได้รับงบประมาณรื้อฟื้นตำนานซับสมอทอด การแก้ปัญหาน้ำท่วมตลาดซับสมอทอด 18 ล้านบาท การขยายสะพานและถนนสายวิเชียรบุรี การขยายถนนเส้นทาง 225 นครสวรรค์ บึงสามพัน ชัยภูมิเป็น 4 ช่องทางจราจร การปลูกต้นไม้ประจำรัชกาล สองข้างทาง ขอให้แจ้งแขวงการทางก่อนเพื่อพิจารณาเรื่องความปลอดภัยและความเหมาะสมในบริเวณที่จะปลูก

คุณสุวิทย์ สุทธิประภาผอ.หมวดบำรุงทางหลวงชนบทวิเชียรบุรี กล่าวว่าได้รับงบประมาณสร้างถนนและสะพานสายทุ่งนางามมาเชื่อมบึงสามพัน พร้อมสะพาน งบประมาณ 52 ล้านบาทกำลังดำเนินการ ภายในปี 2563 มีโครงการความปลอดภัย หน้าสถานศึกษาต้องได้รับความปลอดภัยในการจราจร การปรับปรุงถนนเชื่อมทางหลัก 3 กม.ไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มเติมในปี 62 ขอความร่วมมือจากท้องถิ่นเรื่องการห้ามทิ้งขยะสองข้างทาง

อดีต สส.สรศักดิ์ อนรรฆพันธ์ กล่าวว่าการแก้ไขปัญหาจราจรหน้าสหฟาร์ม ตลาดวังพิกุล ขอให้จัดงบประมาณสนับสนุนให้ประชาชนปลอดภัย  ถนนสายทุ่งนางาม- บึงสามพัน กำลังประสานขอเป็นคอนกรีตป้องกันน้ำท่วมเสียหาย ถนนรอบบึงสามพันควรมีทางจักรยาน อบต.หนองแจง น่าจัดเป็นศูนย์จำหน่ายสินค้านักท่องเที่ยวด้วย

นายเกษม บุตรขุนทอง อดีต สส.เพชรบูรณ์ เสนอเพิ่มเติม รอบบึงสามพันควรทำทางวิ่งออกกำลังกายด้วย

คุณกิตติพงษ์ วิเวกานนท์ ทีมงานจัดวิ่งบึงสามพัน นำเสนอผลการจัดวิ่งย้อนยุคประวัติศาสตร์เมืองศรีเทพ และนำเสนอการวิ่งการกุศลของบึงสามพันเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว หารายได้สร้างลานอเนกประสงค์ รร.อนุบาลบึงสามพัน สื่อการสอนทุนการศึกษาโรงเรียนในอำเภอบึงสามพัน ส่งเสริมการออกกำลังกาย และเวชภัณฑ์ดูแลสงฆ์อาพาธ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 นายกฯรณิตา นาคบุตร สภาวัฒนธรรมอำเภอบึงสามพัน หน่วยงานต่างๆยินดีให้การสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมนี้  นายบุญเลิศ พุทธเจริญ เจ้าของไร่ชนิกา ขอให้การสนับสนุนการเดินวิ่งการกุศุลด้วยการให้ชมสวนและบริการมะขามหวานฟรี

นายพิธพร วิพิธกาญน์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอบึงสามพันการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 4 มรดกโลก อยุธยา ศรีเทพ สุโขทัย หลวงพระบาง บริษัทท่องเที่ยวร่วมกันจัด บึงสามพันเป็นทางผ่านประชาชนจะได้รับประโยชน์จากกิจกรรมครั้งนี้

ดร.ธีรวัฒน์ คำโฉม สาธารณสุขอำเภอแจ้งข่าวการให้บริการตรวจมะเร็งเต้านม 16 ก.ค.61 หน้าที่ว่าการอำเภอบึงสามพัน การรณรงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้ครบ ภายใน 31 ส.ค.61 ที่โรงพยายบาลและ รพ สต.ทุกแห่งพร้อมพบผู้ป่วยโรคซิกา บ้านกล้วย ชนแดน มีภรรยาอยู่เขตตำบลกันจุ แต่ไม่พบการติดเชื้อ ถ้าผู้ป่วยตั้งครรภ์บุตรที่เกิดจะศรีษะเล็กผิดปกติ

คุณอุบลรัตน์ อินทร์สุข จาก รพ.บึงสามพัน แจ้งพบโรคมือเท้าปาก เด็กในตำบลกันจุ ขอให้ระวังป้องกันการระบาด โดยเฉพาะในโรงเรียน

นายวัลลภ สาครรัตน์ ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ฯ รายงานสถานการณ์ยาเสพติดของนักศึกษา ขอความร่วมมือช่วยกันป้องกันเช่นการตั้งด่านตรวจค้นเพื่อลดการเสพการค้าและ สภ.บึงสามพันรายงานการจับกุมและปราบปราบในปัจจุบัน

http://www.phettv.com/?p=18074
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2561,00:00   อ่าน 66 ครั้ง