ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต
ขอเชิญร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561  และ 
ร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ  PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี
 จึงขอเรียนเชิญ คณะครู อาจารย์ พนักงาน และนักศึกษา
 โดย กฟภ. ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมรับบริจาคโลหิต
ณ  วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพชรบูรณ์ (หลังวัดซับสมอทอดเหนือ)
ในวันศุกร์ที่ 13 ก.ค. 2561
ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น.  ครับ
โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 2561,06:39   อ่าน 47 ครั้ง